วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสหกิจ ในส่วนงานป่าไม้ ของ GISTDA ร่วมกันทดสอบวางแปลงตรวจวัดข้อมูลต้นไม้ ขนาด 40 x 40 เมตร ได้แก่ ชนิดต้นไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้ที่ความสูงระดับอก (130 เซนติเมตร) ความสูงต้นไม้ และการกระจายตัวของตำแหน่งต้นไม้ โดยมีการแบ่งแปลงออกเป็น 16 แปลงย่อย และจัดเก็บข้อมูลต้นไม้ใหญ่ (10 x 10 เมตร) ไม้หนุ่ม (4 x 4 เมตร) และ ลูกไม้ (1 x 1 เมตร) เพื่อคำนวณหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอน บริเวณป่าด้านข้างโกลเด้นท์เพลส ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งในการวางแปลงครั้งนี้เป็นการทบทวนความรู้ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ศึกษาวิธีการวางแปลงมาจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จังหวัดน่าน ก่อนหน้านี้ และเป็นการถ่ายทอดความรู้โดยการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาสหกิจได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านป่าไม้ต่อไป

รูปภาพ