การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

  • วาดขอบเขตบนแผนที่ หรือ เลือกชนิดป่าไม้และกรอกจำนวนพื้นที่ เพื่อคำนวณ
เลือกชนิดป่าไม้
 ไร่
 ไร่
 ไร่
 ไร่
 ไร่
รวม  -  ไร่