เกาะประเด็นป่าไม้

กิจกรรม

ผลงานที่ผ่านมา

ติดต่อ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สำนักงานใหญ่)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel: 0 2141-4414  |  Fax: 0 2143-9586  |  E-mail: gid@gistda.or.th


หน่วยงานความร่วมมือ