วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน Road show สร้างการรับรู้การดำเนินงาน "พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก Bedo concept" ณ ห้องประชุม Grand Hall 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามบูธหน่วยงานที่เข้าร่วมฯ มีองค์กรชุมชนต่างๆเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งมาจากทั่วภูมิภาค

                          ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำโดยนายคติวิช กันธา และนายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน Road Show

           สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  ภายใต้แนวคิด "Move foward together" "ก้าวไปด้วยกัน" ในวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ หน้าธนาคารกสิกรไทย ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงาน 

GISTDA ได้เข้าร่วมงานของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ : BEDO (เบโด้) ภายใต้ชื่องาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) : เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 25 - 27 มกราคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ และกล่าวเปิดงานโดยประธานกรรมการบริหาร BEDO ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Subscribe to ป่าครอบครัว