โครงการ Green Bangkok 2030

7 ต.ค. 2563 10.49 น.

เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยสำนักสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน ตามมาตรฐาน ของ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่ของสมาชิกเครือข่ายป่าครอบครัวโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่ 31 จังหวัด ให้กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.

Subscribe to พื้นที่สีเขียว