โรคซาร์ส อีโบลา และโควิด-19 ล้วนแล้วแต่เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคระบาดไปทั่วโลก นับตั้งแต่ปี 2002 สิ่งที่คล้ายคลึงกันของทั้ง 3 โรคข้างต้น คือต้นกำเนิดที่มาจากสัตว์ป่าในเขตร้อน ก่อนจะแพร่ระบาดมาสู่มนุษย์

Subscribe to ตัดไม้