ป่าไม้ ,อาวุธร้ายสลาย,โลกร้อน

                            “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ภาวะโลกร้อน” หรือ “โลกร้อน” เฉยๆ นั้น ต้องถือเป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่งหลายคนก็ยกให้เป็น “วิกฤติ” ประเด็นหนึ่งที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ อย่างชนิดที่เรียกว่า ไม่พูดถึงไม่ได้แล้ว ณ วินาทีนี้

Subscribe to ป่าไม้ ,อาวุธร้ายสลาย,โลกร้อน