งาน GISTDA Innovation Day 2018

31 ส.ค. 2561 19.44 น.

31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. หรือ จิสด้า จัดงาน “GISTDA Innovation Day 2018” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ และนักลงทุนในการนำนวัตกรรมด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ธีม “เศรษฐกิจด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ" และ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อชีวิตแนวใหม่”

 

นางกานดาศรี ลิมปาคม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จิสด้าต้องการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศที่จิสด้าและหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและตอบสนองภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างตรงจุดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิทรรศการห้อง GALAXI LAB ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน AS9100D เพื่อใช้ในการทดสอบวัสดุโครงสร้างสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยาน, การใช้เทคนิคพิเศษผ่าน Hololens ซึ่งจะทำให้ผู้ชมสามารถมองเห็นภาพ hologram ในลักษณะ 3 มิติเสมือนจริงตอบสนองกับวัตถุที่เราเห็น หรือการใช้เทคนิคด้าน Augmented Reality หรือ AR ในการมองลึกลงไปใต้ผิวดิน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการวางแผนบริหารจัดการโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมืองในอนาคต รวมถึงระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินที่พัฒนาโดยวิศวกรคนไทย ซึ่งจะนำเสนอประสิทธิภาพและศักยภาพของการทำงานของระบบที่ใช้ในการรับสัญญาณดาวเทียมกว่า 30 ดวงทั่วโลก

 

นอกจากนี้ ยังมีระบบพิทักษ์ไพรเพื่อติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าของประเทศที่ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ ซึ่งจะทำให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของป่าทั้งก่อนและหลัง สามารถวิเคราะห์พื้นที่ต้องสงสัยบุกรุกป่า หรือ การแจ้งเบาะแสจากประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบและยืนยันในพื้นที่ ตลอดจนสามารถเข้าดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว และระบบ Portal ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศและการบริการแผนที่ออนไลน์จากหลากหลายที่มาจัดระเบียบให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งานเพื่อให้การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของการจัดทำและจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น งานในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ DigitalGlobe, Airbus Defence and Space, Planet Labs รวมถึง Startup ไทยที่น่าจับตามองในขณะนี้ คือ MuSpace Corp. และ Ricult ที่จะมาร่วมถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ในมุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย นางกานดาศรีฯ กล่าว

https://www.gistda.or.th/main/th/node/2728

รูปภาพ