วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

GISTDA ได้เข้าร่วมงานของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ : BEDO (เบโด้) ภายใต้ชื่องาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : มูนมังอีสาน และ มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ ประชาชน และนักศึกษา ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ในงานประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ เวทีนำเสนอการบรรยายเรื่องป่าครอบครัว นิทรรศการ และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ ซึ่ง GISTDA ได้เข้าร่วมบรรยายในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง “ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ป่าครอบครัวเพื่อพื้นที่สีเขียวและบริการระบบนิเวศ” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับหน่วยงานและชุมชนในการจัดทำฐานข้อมูลป่าครอบครัวและประเมินมูลค่าเศรษฐกิจทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณต่อไป